Naše výsledky


Nálezy

Zde předkládáme příklad nálezů, které jsme v rámci akcí Archeo Moravia při detektorových prospekcích nalezli a odevzdali archeologické instituci. A činíme tak s vědomím, že to neděláme jen pro sebe, ale pro nás pro všechny. Jde opravdu jen o vzorek z mnoha nálezů, kterými Archeo Moravia přispělo a přispívá k poznání historie pro nás všechny.
Nalezení artefaktu je ovšem pouhý začátek koloběhu, který každý předmět musí podstoupit pod taktovkou archeologie - konzervace, určení, kresba, fotodokumentace, evidence,... jsou to měsíce a roky práce, za kterou archeologům a jejim týmům patří veliký dík. Mnohé z našich nálezů již naleznete v odborné a popularizační literatuře.

Prednaska 1
Prednaska 2
Prednaska 3

(foto https://www.archeologiemusov.cz)Mnohé další nálezy naleznete ve Virtuálním muzeu webové stránky týmu Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. ZDE.Přednášky

Veřejné přednášky, setkání, školení apod., na kterých se podílelo či jej navštívilo sdružení Archeo Moravia z.s. Snažíme se spolupodílet na osvětové činnosti a informovanosti veřejnosti ohledně záchrany památek hmotné kultury.

Mince

Akce

Vypomáháme při výzkumech archeologů. Pořádáme detektorové prospekce na polích historického významu, těžce zatěžovaných zemědělskou technikou. Naše výsledky pak odborné instituce rády prezentují veřejně. Ať už formou výstavy, přednášky nebo publikováním nálezů v časopisech či knihách.
►► Nálezy se vždy dostanou do rukou archeologů ◄◄

Akce 1
Akce 2