Naše cíle

Ochránit archeologické nálezy

Denně jsou archeologické lokality plné detektorářů. Ať jde o lokality neznámé či důležité v evropském měřítku. Nikdo však neví, kde končí artefakty, které jsou ze země vyzvedávány. Pokud poněkud zaujatě pomineme fakt, že jakékoliv vyzvedávání archeologických nálezů ze země je dle platných zákonů nezákonné, stav a kvalita artefaktů v zemi se díky intenzivnímu zemědělství stále snižuje. V drtivé většině případů jsou archeologické lokality na plochách využívaných k zemědělství, a tudíž jsou v horních vrstvách půdy soustavně ničeny obdělávání těžkou technikou. Kovové, keramické a další artefakty, které v zemi tisíce let odpočívaly v hrobech, na sídlištích, na vojenských pochodových táborech, jsou rok co rok víc a víc namáhány. Proti usilovné práci lidí v zemědělství nelze samozřejmě nic namítat, zemědělství nás všechny od věku věků živí a také má svou historii. Proto je v našem zájmu, za předpokladu že tento zájem je podporován z řad odborné veřejnosti, abychom mizící artefakty ze země vyzvedli, a předali do rukou archeologů.

Najít cestu k legální a organizované spolupráci s odbornou veřejností

Jak již bylo zmíněno, v současné době je dle zákona č. 20/1987 Sb. jakékoliv vyzvedávaní archeologických nálezů ze země trestným činem (více v sekci "Může se hodit"). Ale tak jako odborníkům z řad archeologie, ani nám není situace ohledně detektorů kovů lhostejná. V řadách odborníků však cítíme podporu ve spolupráci mezi detektoráři a archeology a dalšími organizacemi. Představme si vizi, kdy detektoráři jsou něco jako pomocná ruka archeologů. Plochy orné půdy, kde intenzivní zemědělství a vyzvedávání nálezů detektoráři, kteří k archeologickým nálezům nemají ten správný kladný vztah, jsou velké. A nejde jen o pole, i lesní archeologické lokality jsou mnohdy drancovány nájezdy skupin detektorářů, kteří přichází jen s vidinou pokladů a jejich následné zpeněžení. Tyto skupiny vrhají špatný, a dovolujeme si tvrdit, že mylný, stín na celou většinu hledačů, kteří v zemi opravdu se zájmem hledají historii. Cestu ke spolupráci s odborníky vidíme v aktivní dobrovolné pomoci při prospekcích, sdílení našich nálezů, poskytování informací o lokalitách pro odbornou veřejnost. Spoluprácí, organizovaností a určitým řádem, jakým s lokalitami a nálezy pracovat, chceme jako sdružení Archeo Moravia apelovat na odborníky, aby svět detektoringu nebrali s pesimismem. Ale s nadějí, že nových informací a poznatků, které nám artefakty ležící v zemi, a které by měly být ze země vyzvednuty, bude díky hledačům jen přibývat. A pokud mluvíme o informacích, jako o tom nejdůležitějším nástroji historie, je pro hledače důležité dodržovat zásady, aby informace nezanikly. Zde nám všem mohou pomoci tipy a rady, které vám předkládáme na těchto stránkách, a to v sekci "Může se hodit".

Ukázat veřejnosti, že "detektorář nerovná se překupník a ničitel přírody"

Při svých častých diskuzích s lidmi, kteří nejsou do detektringu zasvěceni, se setkáváme se spoustou mýtů, polopravdu, ale i smutných faktů, které vrhají stín na náš koníček. Víc než koníček... Díky spolupráci s odborníky získává detektoring nový rozměr, dalo by se říct poslání. Bohužel se setkáváme častými názory o tom, že nálezy končí na aukčních serverech, že rabujeme archeolokality, že ničíme přírodu a poškozujeme úrodu zemědělcům. V každé skupině lidí se najdou černé ovce. Ani my nemůžeme dát ruku do ohně za každého, kdo si pořídí detektor kovů. Ale osvětou pro nové uživatele detektorů, přednáškami, prezentacemi, výstavami či publikacemi chceme proniknout do povědomí veřejnosti i širšího okruhu hledačů, představit a nabídnout jim možnosti bezproblémového používání detektorů. Protože pokud chceme, aby druzí na nás změny názor k lepšímu, musíme se sami změnit k lepšímu. Počínaje dodržováním určitého etického kodexu při hledání, přes respektování platných zákonů a konče například slušným jednáním s majiteli pozemků, na jejichž půdu vstoupíme.