Tipy, rady a užitečné informace pro vás.

Img

Než začnete hledat


Jak je na tom detektoring a paragrafy v ČR a ve světě?

Jak již bylo zmíněno na úvodní stránce, detektoring je velmi úzce spojen s českou legislativou. Vyzvedávání archeologických nálezů ze země spadá do památkového zákona .... Zde je ustanoveno, že jakékoliv vyzvedávání archeologických nálezů ze země je umožněno pouze odborným pracovníkům a institucím. Zároveň veškeré předměty starší 70 ti let, uložené v zemi, jsou majetkem státu. Pokud vyrážíte do zahraničí, informujte se o místních zákonech a případně místních vyhláškách, které mohou detektoring omezit či úplně zakazovat. Mnoho informací naleznete na stránce webu Poklady pod námi. Na webové stránce týmu Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. naleznete velmi obsáhlé informace o problematice detektoringu a o jeho přínosu pro archeologii a veřejnost ZDE

.

Kam a kdy jít a nejít?

Tato otázka se rozvětvuje do několika témat. Zda jít s detektorem do lesa nebo na pole? V lese je třeba dbát, zda nejde o oboru, kam je omezený vstup, a jistě by bylo vhodné se na vstupu domluvit s místními hospodáři. To samé platí pro pole, kde slušností je nejprve se zeptat majitele pozemku, zda mohu na pole vstoupit. U polí je třeba také dbát, zda na poli právě něco neroste, což by vedlo ke vzniku škod pro majitele polnosti. Zcela důležité je vědět, kam vstupujeme. Zda nejde o chráněnou krajinnou oblast, archeologickou lokalitu či jiné místo, kde se vstupem dostanete do křížku se zákonem. Tomu, že jsme vstoupili na archeologickou lokalitu, může napovědět i větší množství keramických střepů.

Co si vzít sebou?

Krom výstroje, kterou si každý řeší podle svého, si do baťohu můžete přibalit povolení majitele pozemku kam vyrážíte, kdo má "povolení" či smlouvu o spolupráci k detektorové prospekci od svého archeo-partnera, jistě jej také přibalí. Dále do chytrých telefonů nahrajte nějakou aplikaci pro archivaci nálezů s nálezovými okolnostmi nebo fotoaparát s možností fotografování s GPS nebo alespoň tištěnou verzi zápisu nálezových okolností a propisku.


V terénu


Něco jsem našel, co teď?

Zkušenější hledači již jistě rozpoznají, co právě našli. Válkaři mají své odznaky a "železo", mincičkáři své kolečka a většina hledačů se dříve či později setká i s nálezy staršími, archeologickými. U novodobých nálezů snad jen připomeneme munici, kterou je třeba řádně ohlásit na lince 158, stejně jako zbraně. Není se třeba bát zavolat, policie i pyrotechnici k nahlášení munice přistupují profesionálně a jejich spolupráce s detektoráři bývá pozitivní. Najít jednotlivé archeologické artefakty v oraništi ještě ne vždy znamená okamžitě burcovat všechny archeology v okolí. Zde je zapotřebí v první řadě alespoň zaznamenat základní nálezové okolnosti, což jsou v první řadě GPS souřadnice. Zde je dobře nápomocna např. nějaká aplikace ve vašem chytrém telefonu, viz výše. Pokud však narazíte na větší množství předmětů na jednom místě, a to na poli či v lese, a pokud jste se třeba již v hloubce nálezu dostali do nižších vrstev půdy, narazili jste pravděpodobně na objekt. Zde je již třeba zachovat určitý postup. V nejlepším případě je na místě telefonicky informovat "svého" archeologa, který již učiní další kroky. Ne vždy a ne každý má možnost hned volat archeologa. Raději, než začít nálezy vyzvedávat, je lepší situaci nafotit, vrátit vše do původního stavu, a poté co nejdříve informovat archeology. Je však vždy dobré zaznamenat nálezové okolnosti, v lese třeba fotografie i s určením severu a měřítkem viz. níže. Zemědělská činnost na polích rozrušuje zaniklé objekty dob minulých a pozornému oku neunikne např. rozoraný pohřeb, kdy se na povrchu ornice může objevit kumulace střepů, částí kostí a případně jiné zbarvení hlíny v místě nálezu. V tomto případě je důležité informovat archeologa, aby místo prozkoumal a zdokumentoval.

Pro zápis a archivaci nálezových okolností můžete využít měřítko pro fotodokumentaci a tabulku nálezových okolností.


Co dál s nálezy


Jak se chovat k nálezu?

Někdy je méně více. Proto u většiny nálezů platí raději čistit méně a šetrněji, než více. Např. želené předměty se začnou na vzduchu velmi rychle rozpadat. Pamatujme, že všem starým předmětům bylo nejlépe v půdě, při stabilních podmínkách (pomineme-li poškozování zemědělskou technikou). Každé mechanické a chemické čištění, rovnání a neodborná konzervace může vést k nevratnému zničení artefaktu. Pokud jste si nálezové okolnosti nezaznamenali na místě, je třeba co nejdříve vše zapsat. Artefakt bez nálezových okolností ztrácí smysl a význam.

Necháte si nálezy jen pro sebe?

V dnešní době se ku prospěchu všech začínají padat komunikační bariéry mezi hledači a archeology. Všichni si uvědomují, že nálezy, nebo jinak řečeno informace, které se nedostanou do správných rukou, zmizí v nenávratnu. Proto by se žádný detektorář neměl bát navštívit svého nejbližšího archeologa, např. v muzeu nebo jiném archeoústavu. Naše sdružení si zakládá na spolupráci s odborníky z archeologických kruhů, a proto rádi kontakt s vašich nejbližším archeologem zprostředkujeme.