Projekt SPOLUPRACUJI


Img

Prezentace spolku a spolupracovníků

Autoři Tomáš Merta, Lukáš Kotásek, 2x Česká televize
Přednášky archeologů

(nejsou dílem našeho spolku, vkládáme je pro shlédnutí)