1
2 Úvodem 3 Naše cíle 4 Naše výsledky 6 Naši partneři 7 Může se hodit 8 Členství 9
10


Naše výsledky

Nálezy

Zde předkládáme příklad nálezů, které jsme v rámci akcí Archeo Moravia při detektorových prospekcích nalezli a odevzdali archeologické instituci. A činíme tak s vědomím, že to neděláme jen pro sebe, ale pro nás pro všechny.
Jde opravdu jen o vzorek z mnoha nálezů, kterými Archeo Moravia přispělo a přispívá k poznání historie pro nás všechny. Další (mnohdy velmi unikátní) stopy historie rádi zveřejníme, hned jak to bude možné.

Nalezení artefaktu je ovšem pouhý začátek koloběhu, který každý předmět musí podstoupit pod taktovkou archeologie - konzervace, určení, kresba, fotodokumentace, evidence,... jsou to měsíce a roky práce, za kterou archeologům a jejim týmům patří veliký dík.

ptaci spona

denar sestercius denar tetradrachma denar

germ. nakonci prov. spona prov. spona

germ.ostruha lat.naramek lat.zapona germ.spona germ.spona

germ.ostruha lat.naramek lat.zapona rim.spona germ.spona

sekera germ.spona polot.spony

germ.spona

11
2012 - 2019