1
2 Úvodem 3 Naše cíle 4 Naše výsledky 6 Naši partneři 7 Může se hodit 8 Členství 9
10

Tipy, rady a užitečné informace pro vás


Než začnete hledat


pJak je na tom detektoring a paragrafy v ČR a ve světě?

Jak již bylo zmíněno na úvodní stránce, detektoring je velmi úzce spojen s českou legislativou. Vyzvedávání archeologických nálezů ze země spadá do památkového zákona .... Zde je ustanoveno, že jakékoliv vyzvedávání archeologických nálezů ze země je umožněno pouze odborným pracovníkům a institucím. Zároveň veškeré předměty starší 70 ti let, uložené v zemi, jsou majetkem státu.
Pokud vyrážíte do zahraničí, informujte se o místních zákonech a případně místních vyhláškách, které mohou detektoring omezit či úplně zakazovat. Mnoho informací naleznete na stránce webu Poklady pod námi.pKam a kdy jít a nejít?

Tato otázka se rozvětvuje do několika témat. Zda jít s detektorem do lesa nebo na pole? V lese je třeba dbát, zda nejde o oboru, kam je omezený vstup, a jistě by bylo vhodné se na vstupu domluvit s místními hospodáři. To samé platí pro pole, kde slušností je nejprve se zeptat majitele pozemku, zda mohu na pole vstoupit. U polí je třeba také dbát, zda na poli právě něco neroste, což by vedlo ke vzniku škod pro majitele polnosti.
Zcela důležité je vědět, kam vstupujeme. Zda nejde o chráněnou krajinnou oblast, archeologickou lokalitu či jiné místo, kde se vstupem dostanete do křížku se zákonem. Tomu, že jsme vstoupili na archeologickou lokalitu, může napovědět i větší množství keramických střepů.pCo si vzít sebou?

Krom výstroje, kterou si každý řeší podle svého, si do baťohu můžete přibalit povolení majitele pozemku kam vyrážíte, kdo má povolení k detektorové prospekci od svého archeo-partnera, jistě jej také přibalí. Dále do chytrých telefonů nahrajte nějakou aplikaci pro archivaci nálezů s nálezovými okolnostmi nebo fotoaparát s možností fotografování s GPS, nebo alespoň tištěnou verzi zápisu nálezových okolností a propisku.

app1 Treasure Master
www.treasuremaster.cz
app2 Archemapp
www.archemapp.com


V terénu


pNěco jsem našel, co teď?

Zkušenější hledači již jistě rozpoznají, co právě našli. Válkaři mají své odznaky a "železo", mincičkáři své kolečka, a většina hledačů se dříve či později setká i s nálezy staršími, archeologickými. U novodobých nálezů snad jen připomeneme munici, kterou je třeba řádně ohlásit na lince 158, stejně jako zbraně. Není se třeba bát zavolat, policie i pyrotechnici k nahlášení munice přistupují profesionálně a jejich spolupráce s detektoráři bývá pozitivní.
Najít jednotlivé archeologické artefakty v oraništi ještě ne vždy znamená okamžitě burcovat všechny archeology v okolí. Zde je zapotřebí alespoň zaznamenat základní nálezové okolnosti, což jsou v první řadě GPS souřadnice. Zde je dobře nápomocna např. nějaká aplikace ve vašem chytrém telefonu, viz. výše. Pokud však narazíte na větší množství předmětů na jednom místě, a to na poli či v lese, a pokud jste se třeba již v hloubce nálezu dostali do nižších vrstev půdy, narazili jste pravděpodobně na objekt. Zde je již třeba zachovat určitý postup. V nejlepším případě je na místě telefonicky informovat "svého" archeologa, který již učiní další kroky. Ne vždy a ne každý má možnost hned volat archeologa. Raději, než začít nálezy vyzvedávat, je lepší situaci nafotit, vrátit vše do původního stavu, a poté co nejdříve informovat archeology. Je však vždy dobré zaznamenat nálezové okolnosti, v lese třeba fotografie i s určením severu a měřítkem viz. níže.Co dál s nálezy


pJak se chovat k nálezu?

Někdy je méně více. Proto u většiny nálezů platí raději čistit méně a šetrněji, než více. Např. želené předměty se začnou na vzduchu velmi rychle rozpadat. Pamatujme, že všem starým předmětům bylo nejlépe v půdě, při stabilních podmínkách (pomineme-li poškozování zemědělskou technikou). Každé mechanické a chemické čištění, rovnání a neodborná konzervace může vést k nevratnému zničení artefaktu.
Pokud jste si nálezové okolnosti nezaznamenali na místě, je třeba co nejdříve vše zapsat. Artefakt bez nálezových okolností ztrácí smysl a význam.

p Pro fotografování nálezů se vám může hodit měřítko, které si v PDF můžete vytisknout (zdroj internet).
p Pro zápis nálezových okolností doma či v terénu, které si v PDF můžete vytisknout (zdroj www.lovecpokladu.cz).
pNecháte si nálezy jen pro sebe?

V dnešní době se ku prospěchu všech začínají padat komunikační bariéry mezi hledači a archeology. Všichni si uvědomují, že nálezy, nebo jinak řečeno informace, které se nedostanou do správných rukou, zmizí v nenávratnu. Proto by se žádný detektorář neměl bát navštívit svého nejbližšího archeologa, např. v muzeu nebo jiném archeoústavu. Naše sdružení si zakládá na spolupráci s odborníky z archeologických kruhů, a proto rádi kontakt s vašich nejbližším archeologem zprostředkujeme.
11
2012 - 2019